Swahili Stories Archive

Ripe Banana and the Root

“Ndizi Mbivu na Mzizi” is a Swahili short story that translates to “Ripe Banana and the Root” in English. Once upon a time, in a small village, there was …

The Envious Person

“The Envious Person” is a Swahili short story that conveys the negative consequences of envy and the importance of appreciating what one has. Here is the story translated into …

Mtu na Wivu

“Mtu na Wivu” ni hadithi ya Kiswaahili inayoelezea matokeo mabaya ya wivu na umuhimu wa kuthamini vitu tulivyo navyo. Hadithi hii inaeleza kama ifuatavyo: Kulikuwa na mtu mmoja ambaye …

The Lion and the Mouse

The Lion and the Mouse is a popular Swahili folktale that has a moral lesson about the power of kindness and helping others, no matter how small they may …

Simba na Panya

“Simba na Panya” ni hadithi maarufu ya Kiswaahili ambayo ina somo la maana kuhusu nguvu ya wema na kusaidiana, bila kujali ukubwa wa mtu. Hadithi inasimulia kama ifuatavyo: Zamani …

Rafiki ya Mama

Nayafungua macho yangu na kukutana na giza. Kiza kingi mno. Najaribu kuyafikicha macho yangu Lakini nagundua kuwa nimefungwa. Lo! Itakuwaje?Macho yangu yanazoea kile kiza kwani bado Mna mwanga unaoingia …

Kiama Cha Mkopaji

Hapo zamani za kale palikuwa na mzee mmoja aitwae Kanyawi ambaye alihamia kijiji cha Ntenga kutoka Usambaani. Mzee huyu alikuwa anapenda sana kunywa pombe na hata alipomaliza fedha zake …