Country Stories Archive

The Hermit And The Mouse

Long time ago, in the jungle of Malkand, there lived a hermit named Shalakya. Everyday at dawn he would take a dip in the holy Ganges, chant mantras, and …

daha önce antes

……….. …dünyadan bakıldığında gök kubbe dağının tepesine olan yolculuğunu çoktan tamamlamış olan güneş, artık inmeye başlamanın vaktinin geldiğini biliyor, son bir gayretle en güçlü ışınlarını yayarak, bu gurur duyduğu …