Country Stories Archive

The Hermit And The Mouse

Long time ago, in the jungle of Malkand, there lived a hermit named Shalakya. Everyday at dawn he would take a dip in the holy Ganges, chant mantras, and worship God. One evening when he was sitting near the banks of Ganges, he …

daha önce antes

……….. …dünyadan bakıldığında gök kubbe dağının tepesine olan yolculuğunu çoktan tamamlamış olan güneş, artık inmeye başlamanın vaktinin geldiğini biliyor, son bir gayretle en güçlü ışınlarını yayarak, bu gurur duyduğu envai çeşit canlıya hayat kaynaklarından biri olma işinin, kendince kutlamasını yapıyordu.. -Keşke tüm yıldızlar …